گیاه

اشتراک گذاشته شده با :

اکالیپتوس

آیا گیاه درمانی محدودیت دارد؟
آیا گیاه درمانی محدودیت دارد؟
معمولا گیاهان دارویی به شکل دم کرده مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از گیاهان ترکیبات سمی دارند و نباید مصرف شوند. بعضی از گیاهان دارویی هم در شرایط خاص نباید مصرف شوند.

آیا درباره گیاه اکالیپتوس چیزی می دانید؟
آیا درباره گیاه اکالیپتوس چیزی می دانید؟
سید محمود فرش‌پور رضایی مجری این طرح و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با فارس گفت: در تحقیقات خود اثرات طبیعی گیاه اکالیپتوس را مورد بررسی قرار داده‌ایم.   وی افزود: گیاه اکالیپتوس ، گیاه بومی ایران نیست و زمانی که وارد ایران شد، در مناطق مختلف کشور کشته شد و توانست با این مناطق سازگاری پیدا کند و در این مناطق رشد کرده است. ما در این تحقیقات 11 گونه از گیاه اکالیپتوس در استان فارس و 32 گونه از استان مازندران را برای انجام مطالعات انتخاب کردیم. وی گفت: در این تحقیقات برگ این گیاه را خشک کردیم و توانستیم اسانس آن را تهیه کنیم و درصد مواد مؤثره این گیاه در این تحقیقات مشخص شد. این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ما در این تحقیقات دریافتیم که گیاه اکالیپتوس کشت شده در استان فارس اثرات ضد باکتریایی دارد و می‌تواند منجر به تولید داروی دامی برای درمان بیماری ورم پستان در دام‌ها شود. ۶ راه خانگی برای سفید کردن دندان‌ها