افرادی که پرخونی یا سنگینی خون دارند با گیاه خواری می توانند غلظت خون خود را کم کنند اما اگر به صورت دائم آن را ادامه دهند به سردی مزاج، کم خونی، ضعف، لرز، خستگی و کسالت دچار می شوند.   نعمت الله مسعودی عضو انجمن علمی طب سنتی ایران در خصوص گیاه خواری گفت: این نوعی رژیم درمانی است و با توجه به مزاج افراد مختلف به آنها توصیه می شود…